Đến giai đoạn khi mà mọi nổ lực kinh doanh của doanh nghiệp không đem lại hiệu quả, việc tái cấu trúc trở thành nhiệm vụ bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững. Dịch vụ tư vấn chiến lược tái cấu trúc của chúng tôi sẽ giúp bạn!

Khi nào doanh nghiệp cần tái cấu trúc?

Sự thiếu sót của một bộ phận có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp ở khía cạnh nhất định. Song sự xáo trộn, kết hợp không nhuần nhuyễn giữa các bộ phận do cấu trúc doanh nghiệp không tối ưu có thể ảnh hưởng đến việc phát triển nhân sự, phân bổ tài nguyên dẫn đến công ty vận hành kém hiệu quả.

Nếu doanh nghiệp bạn đang trong các trường hợp sau, hãy suy xét đến việc tìm đến dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tái cấu trúc:

  • Doanh nghiệp đầu tư dàn trải nhưng không lĩnh vực nào thu được lợi nhuận đủ lớn để làm lĩnh vực chủ lực
  • Các bộ phận làm việc không đúng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chồng chéo nhau, song không thể truy cứu trách nhiệm một cách rõ ràng nếu gặp sự cố
  • Chi phí vận hành quá cao so với lợi nhuận thu được, nhân sự có bộ phận thừa, có nơi lại thiếu
  • Nhân viên làm việc không hiệu quả, năng lực của đội ngũ nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc
  • Công ty chưa có chiến lược phát triển dài hạn, chưa có chiến lược hoạt động cho từng chức năng
  • Công ty không theo kịp với xu hướng của thị trường, khả năng cạnh tranh còn thấp, chưa áp dụng hiệu quả các công cụ quản lý và bắt kịp sự phát triển công nghệ kỹ thuật

Nếu bạn đang gặp các vấn đề trên, hãy để dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tái cấu trúc của chúng tôi giúp bạn.

Tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn chiến lược tái cấu trúc sẽ làm gì?

Tái cấu trúc doanh nghiệp là công việc đòi hỏi chuyên môn cao, đồng thời cần đến sự tư vấn của các chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. Mặc dù sự tái cấu trúc sẽ đem đến cho doanh nghiệp của bạn những xáo trộn nhất định, đây là ngưỡng cửa không thể không bước qua nếu doanh nghiệp đang gặp quá nhiều vấn đề ở khía cạnh vận hành. Về mặt tích cực, chúng tôi giúp doanh nghiệp ngăn chặn sự sụp đổ, thất bại và hao tổn nguồn lực.

Việc tối ưa hóa hoạt động doanh nghiệp có thể được thực hiện bằng cách chỉnh sửa cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Để làm được điều này, chúng tôi cần làm việc song song với Bộ phận nhân sự của công ty nhằm kiểm tra danh sách các phòng ban và chức năng của chúng.

Quá trình này đảm bảo việc thiết lập, gộp hoặc loại bỏ các bộ phận sao cho cấu trúc công ty phù hợp với định hướng phát triển và ngành nghề mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, việc lập chiến lược cải thiện chất lượng nhân sự, hoặc thậm chí thuê phòng ban ngoài sẽ được đề xuất dựa trên tình hình hiện tại và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Chuyên gia của chúng tôi có thể đề xuất chiến lược thoái vốn bằng cách lập kế hoạch giúp công ty cắt lỗ. Chủ động thoái vốn giúp bạn đảm bảo nguồn tài chính để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chủ lực và có tiềm năng phát triển của công ty.

Để làm được điều này, chuyên gia tư vấn chiến lược tái cấu trúc của chúng tôi sẽ giúp bạn cơ cấu lại danh mục đầu tư, bao gồm việc đánh giá đầu tư và chuyển hướng nguồn lực của công ty khi mục tiêu của công ty hoặc thị trường thay đổi.

Đơn vị tư vấn chiến lược tái cấu trúc cũng hoạt động như một cố vấn tín dụng của doanh nghiệp. Các chuyên gia sẽ xem xét và đưa chiến lược cơ cấu lại nợ có lợi cho doanh nghiệp và cả chủ nợ bằng việc thương lượng lại các khoản nợ, đề xuất cách trả nợ hợp lý.  Nếu cần thiết, chiến lược tái cấu trúc kinh doanh sẽ được đưa ra nhằm hỗ trợ việc cơ cấu lại nợ mà không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của công ty.

Quy trình tái cơ cấu tổ chức và cách vận hành có ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện tình trạng tài chính của công ty. Bên cạnh đó, với việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, chúng tôi giúp bạn ngăn chặn khủng hoảng tài chính thông qua điều chỉnh và cân bằng công nợ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho công ty.

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm hạn chế thiệt hại tài chính và đảm bảo công ty không rơi vào tình trạng khánh kiệt. Các chiến lược này cũng bao gồm việc gợi ý phân bổ và sử dụng những khoản thu lớn một cách hiệu quả.

Bạn đang cần sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn doanh nghiệp tái cấu trúc? Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất nhé!

Dịch vụ tư vấn chiến lược tái cấu trúc sẽ làm gì?

Tái cấu trúc doanh nghiệp là công việc đòi hỏi chuyên môn cao, đồng thời cần đến sự tư vấn của các chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. Mặc dù sự tái cấu trúc sẽ đem đến cho doanh nghiệp của bạn những xáo trộn nhất định, đây là ngưỡng cửa không thể không bước qua nếu doanh nghiệp đang gặp quá nhiều vấn đề ở khía cạnh vận hành. Về mặt tích cực, chúng tôi giúp doanh nghiệp ngăn chặn sự sụp đổ, thất bại và hao tổn nguồn lực.

Việc tối ưa hóa hoạt động doanh nghiệp có thể được thực hiện bằng cách chỉnh sửa cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Để làm được điều này, chúng tôi cần làm việc song song với Bộ phận nhân sự của công ty nhằm kiểm tra danh sách các phòng ban và chức năng của chúng.

Quá trình này đảm bảo việc thiết lập, gộp hoặc loại bỏ các bộ phận sao cho cấu trúc công ty phù hợp với định hướng phát triển và ngành nghề mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, việc lập chiến lược cải thiện chất lượng nhân sự, hoặc thậm chí thuê phòng ban ngoài sẽ được đề xuất dựa trên tình hình hiện tại và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Chuyên gia của chúng tôi có thể đề xuất chiến lược thoái vốn bằng cách lập kế hoạch giúp công ty cắt lỗ. Chủ động thoái vốn giúp bạn đảm bảo nguồn tài chính để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chủ lực và có tiềm năng phát triển của công ty.

Để làm được điều này, chuyên gia tư vấn chiến lược tái cấu trúc của chúng tôi sẽ giúp bạn cơ cấu lại danh mục đầu tư, bao gồm việc đánh giá đầu tư và chuyển hướng nguồn lực của công ty khi mục tiêu của công ty hoặc thị trường thay đổi.

Đơn vị tư vấn chiến lược tái cấu trúc cũng hoạt động như một cố vấn tín dụng của doanh nghiệp. Các chuyên gia sẽ xem xét và đưa chiến lược cơ cấu lại nợ có lợi cho doanh nghiệp và cả chủ nợ bằng việc thương lượng lại các khoản nợ, đề xuất cách trả nợ hợp lý.  Nếu cần thiết, chiến lược tái cấu trúc kinh doanh sẽ được đưa ra nhằm hỗ trợ việc cơ cấu lại nợ mà không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của công ty.

Quy trình tái cơ cấu tổ chức và cách vận hành có ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện tình trạng tài chính của công ty. Bên cạnh đó, với việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, chúng tôi giúp bạn ngăn chặn khủng hoảng tài chính thông qua điều chỉnh và cân bằng công nợ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho công ty.

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm hạn chế thiệt hại tài chính và đảm bảo công ty không rơi vào tình trạng khánh kiệt. Các chiến lược này cũng bao gồm việc gợi ý phân bổ và sử dụng những khoản thu lớn một cách hiệu quả.

Bạn đang cần sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn doanh nghiệp tái cấu trúc? Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất nhé!