DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE

Luôn xuất hiện khi khách hàng tìm kiếm những dịch vụ tương tự như của bạn trên công cụ tìm kiếm của Google. Quảng cáo Google chỉ tính phí khi có kết quả, ví dụ như lượt click tới Website hay lượt cuộc gọi tới doanh nghiệp của bạn.

Gọi Ngay Tìm hiểu thêm
Chiến lược Marketing phân biệt