lienhe@tmsol.vn     Phone: +8482.652.1234

Tối Ưu Để Tăng Trưởng

Hoạt động truyền thông, quảng cáo phải mang lại kết quả

Yếu Tố Tăng Trưởng

Triển khai Digital marketing dựa trên mức độ tăng trưởng về doanh thu/khách hàng. Các doanh nghiệp thành công khác biệt không phải vì nguồn lực hay đội ngũ, mà nằm ở việc triển khai đúng giải pháp đúng thời điểm

  • Xác định và thu thập các dữ liệu liên quan đến hành vi mua của khách hàng
  • Hiệu chỉnh chiến lược marketing và quy trình vận hành theo các dữ liệu trên nhằm tối đa hiệu quả bán hàng
CEOTMS Digital Marketing

Công Cụ Thúc Đẩy

Digital Marketing đòi hỏi cần có các kiến thức, kinh nghiệm: Mạng xã hội, SEO, blogs, Email, Website,…Tốt nhất hãy dành thời gian để tìm hiểu, học hỏi cách sử dụng nó một cách thành thạo vì những công cụ ấy áp dụng cho việc kinh doanh của Bạn.

Chúng tôi là một nhóm chuyên gia

Digital Marketing là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và nghệ thuật. Nghệ thuật là vì nó đòi hỏi ở người marketer sự sáng tạo để kể những câu chuyện thực sự hay, thu hút biến thương hiệu trở khác biệt và nổi bật hơn hẳn đối thủ cạnh tranh.

Khoa học là vì nó có thể thu thập dữ liệu và đo lường kết quả của từng chiến dịch và chiến lược.

Kết Quả Ấn Tượng

Chúng tôi đã dành được nhiều lời khen từ đối tác là khách hàng của chúng tôi: Viettel, FPT, CityLand … 

99% Khách Hàng Hài Lòng

90% Chiến Địch Thành Công

303% là % Tăng Trưởng Cao Nhất